Publicerad: 2018-01-11

Australien är det land i världen där man spenderar i särklass mest på spel sett till omsättning per person. I snitt spelade den vuxna befolkningen i Australien bort nära 9 000 kronor per person under år 2016. Därefter följde Singapore, Irland och vårt grannland Finland hamnade som nummer fyra. I ett nordiskt perspektiv spelade man mest i Finland (4) följt av Norge (9), Sverige (12) och Danmark (14).

Graf som visar hur mycket man spelar för i olika länder.

Siffror inom parentes visar ranking i världen. Summor i diagram är omräknat från euro och avser spelbolagens intäkter från spel (nettoomsättning).

"Källa: H2 Gambling Capital"