Publicerad: 2016-06-30

I juni 2016 fanns det 78 platser i Sverige där man kan spela bilbingo

Tillstånd för bilbingo ges av länsstyrelsen, förutom då bingospelet bedrivs i flera län samtidigt eller om högsta vinsten överstiger ett prisbasbelopp (44 300 kronor). Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Under 2015 beräknas alla olika bingospel som fått tillstånd av länsstyrelsen omsätta 229 miljoner kronor efter utbetalda vinster.

Antal bilbingoplatser hämtat från bilbingokalendern.se