Publicerad: 2017-06-28

I juni 2017 fanns det 78 platser i Sverige där man kan spela bilbingo.

Tillstånd för bilbingo ges av länsstyrelsen, förutom då bingospelet bedrivs i flera län samtidigt eller om högsta vinsten överstiger ett prisbasbelopp (44 800 kronor). Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt Prästkrageallmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Under 2016 beräknas alla olika bingospel som fått tillstånd av länsstyrelserna ha omsatt cirka 260 miljoner kronor efter utbetalda vinster.

Antal bilbingoplatser verkar väl parkerad i den svenska sommaridyllen då antalet platser är samma som föregående år. Källa: www.bilbingokalendern.se 

Veckans statistik gör nu uppehåll och återkommer efter sommaren.

Glad sommar!