Publicerad: 2017-03-16

Av de fem största produkterna på den tillståndsgivna svenska spelmarknaden är Postkodlotteriet störst med en omsättning på drygt 2 000 miljoner kronor. V75 är den produkt som ökat mest de senaste åren och är nu med en omsättning på 1 800 miljoner den näst största spelprodukten. Triss omsätter cirka 1 700 miljoner. Lotto har haft en vikande omsättning de senaste åren och omsätter nu strax under 1 500 miljoner medan Vegas som tappade kraftigt i omsättning under några år nu tycks ligga stadigt kring en omsättning på 1 200 miljoner kronor.

Alla siffror avser nettoomsättning, efter utbetalda vinster till spelarna.

De fem största produkterna år 2011-2016

Omsättning 2016

Postkodlotteriet 2 028 miljoner kr

V75 1 800 miljoner kr

Triss 1 702 miljoner kr

Lotto 1 481 miljoner kr

Vegas 1 206 miljoner kr