Publicerad: 2016-02-11

Nätspelet ökar på den svenska spelmarknaden. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte förra året 3,6 miljarder kronor (efter utbetalda vinster) vilket är en ökning med 8 % jämfört med föregående år.

Nätspelet ökar på den svenska spelmarknaden. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte förra året 3,6 miljarder kronor (efter utbetalda vinster) vilket är en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Utöver aktörer med svenskt tillstånd spelades det dessutom hos aktörer utan svenskt tillstånd vilka bedöms ha omsatt 4,4 miljarder kronor (+6 %) år 2015.

 Nätspel, nettoomsättning