Publicerad: 2016-10-27

I Finland spelar man för nästan tre gånger mer per person än på Island.

Så myketr spelar man för per person, efter utbetalda vinster

Finland

Norge

Sverige

Danmark

Island

3187 kr

2252 kr

2150 kr

1878 kr

1131 kr

Omräknat till SEK från EUR enligt Riksbankens genomsnittliga växelkurs år 2015

Beräkningen avser efter utbetalda vinster hos aktörer med och utan tillstånd.

Källa: Respektive lands spelmyndighet