Publicerad: 2018-04-05

Även om mäns och kvinnors spelvanor är rätt lika, så finns det ändå vissa skillnader. Av de som spelar om pengar anger till exempel nästan dubbelt så många män som kvinnor att de spelar någon eller ett par gånger i veckan. Faktorer som hög vinstandel och bra odds värderas i högre grad av män, medan kvinnor mer värdesätter underhållningsaspekten. Män tycker i högre grad att spelbolagens överskott bör gå tillbaks till idrotten. Kvinnor anser i större utsträckning att överskottet bör gå till välgörenhet/hjälporganisationer/miljöorganisationer.

Andel som spelar någon eller några gånger i veckan? Män 31% Kvinnor 16%