Publicerad: 2018-02-09

En stor andel av spel om pengar i Sverige sker på internet och tillväxten har varit kraftig den senaste tioårsperioden. Mellan 2007 och 2016 mer än fördubblades spel om pengar på internet. Under samma period har tillväxten för internetspel inom EU varit ännu kraftigare och ökat i genomsnitt med 3,5 gånger. I Sverige spelar vi dock mer på internet än i övriga EU. I Sverige sker drygt 40 procent av allt spel om pengar på internet jämfört med knappt 20 procent, i genomsnitt, inom EU.

Det landbaserade spelandet har varit mer eller mindre oförändrat i EU och Sverige under den aktuella perioden, om än med en viss minskning för svensk del.

Spel via internet, Sverige och EU

Källa: H2 Gambling Capital

Anm.: Indexet är beräknat utifrån nettoomsättning, det vill säga omsättning efter utbetalda vinster