Publicerad: 2023-04-03

59 procent av alla män som spelar om pengar spelar någon gång i månaden eller oftare. Motsvarande siffra för kvinnor är 40 procent. Läs mer om svenskarnas spelvanor i undersökningen Allmänheten om Spel 2022. 

Allmänheten om spel 2022, Rapport (PDF)