Publicerad: 2016-05-26

Nätspelandet har en haft en stark tillväxt och nuvarande prognoser pekar på att den totala nätspelsomsättningen under 2016 kan bli runtomkring 9 miljarder kronor.

Sedan första kvartalet 2014 har nätspelandet genererat uppskattningsvis 17,7 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Av detta stod aktörer med svenskt tillstånd för cirka 8,1 miljarder kronor. Nätspelandet har en haft en stark tillväxt och prognosen för år 2016 pekar på att den totala nätspelsomsättningen för aktörer med och utan svenskt tillstånd kan bli cirka 9 miljarder kronor.  

Nätspel, nettoomsättning