Publicerad: 2016-03-10

Spelet via internet på PC/Mac har minskat från 67 % under år 2013 till 43 % år 2015. Spelet via mobiltelefon har däremot haft en stor ökning under samma period. Spelandet i mobilen har ökat från 23 % till 37 % mellan år 2013 och 2015.

Lotteriinspektionen följer hur folk väljer att spela spel om pengar genom bland annat vår årliga marknadsundersökning ”Allmänheten om spel”. Den absolut största förändringen, under senare år, är övergången till att spela via internet, men vi ser stora förändringar i vilken teknik man använder för detta spel. Spelet via internet på PC/Mac har minskat från 67 % under år 2013 till 43 % år 2015. Spelet via mobiltelefon har däremot haft en stor ökning under samma period. Spelandet i mobilen har ökat från 23 % till 37 % mellan år 2013 och 2015. Tekniken för mobilt spelande blir hela tiden snabbare och bättre vilket gör att operatörerna kan erbjuda fler mobillösningar. Det gör att spelandet via denna plattform kommer ha en fortsatt stark tillväxt.