Publicerad: 2019-04-04

Även om det i dagsläget finns fler än 70 licenshavare på den svenska spelmarknaden, så är marknaden starkt koncentrerad till en handfull aktörer. 10 licenshavare stod för sammanlagt 85 procent av nettoomsättningen på den svenska spelmarknaden* under de två första månaderna 2019.

 

*Avser de licenshavare som betalar spelskatt, aktörer som bedriver spel för allmännyttiga ändamål, t ex Postkodföreningen, ingår ej

Källa: Skatteverket, Spelinspektionens beräkningar