Publicerad: 2018-05-31

Det är stora skillnader i hur mycket de olika rikslotterierna omsätter. Det absolut största rikslotteriet är Svenska Poskodföreningen med Postkodlotteriet som omsatte nära 3,4 miljarder kronor år 2016. Näst största rikslotteri var Folkspels Bingolotto med en omsättning på 760 miljoner kronor. Fistulastiftelsens jubileumslotteri var med sin omsättning på 245 000 kronor det minsta rikslotteriet och näst minst var Folkspels Skrapan, 510 000 kronor.

Omsättningssiffror avser total omsättningen innan avräkning för vinster och lotteriets omkostnader år 2016.

Graf som visar de två största och de två minsta rikslotterierna

Totalt finns det just nu 41 aktiva rikslotterier, klicka här!

Ett lotteri som anordnas i mer än ett län kallas rikslotteri och de flesta säljs över hela landet. Det är bara ideell organisation som bedriver allmännyttig verksamhet i fler än två län som kan få tillstånd. Läs mer om rikslotterier, klicka här!