Publicerad: 2018-05-02

Halva spelmarknaden omsätts på internet. Under årets först kvartal omsatte spel på internet 2,8 miljarder kronor, efter utbetalda vinster. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 ökade omsättningen på internet med drygt 16 procent, medan den landbaserade omsättningen minskade med 8 procent. Svenska Spels andel för spel på internet ökade från 21,7 procent till 23,4 procent. Övriga aktörer tappade marknadsandelar, om än bara marginellt. Totalt omsatte hela spelmarknaden 5,63 miljarder, efter utbetalda vinster, under 1:a kvartalet 2018.

Andel av spel på internet, Svenska Spel 23,4%, ATG 21,5%, Folkspel 0,4%, Postkodföreningen 0,4%, IOGT/NTO 0,3%, aktörer utan svenskt tillstånd 54%