Publicerad: 2018-05-17

Spel på hästar är populärt i Sverige. Totalt satsades det (före utbetalda vinster) 1,4 miljarder euro på hästar i Sverige 2016. I Europa är det bara i Storbritannien, Frankrike och Irland det satsas mer pengar på hästar än i Sverige. Tar man hänsyn till befolkningsstorlek och tittar på hur mycket det spelas på hästar per person så placerar sig Sverige på tredje plats.

Hästspel i Europa

Källa: International Federation of Horseracing Authorities (IFHA)

Anm.: Siffrorna avser omsättning före utbetalda vinster