Publicerad: 2021-05-31

Tre av tio spelare uppger att de spelar om pengar varje vecka. Det är ingen större skillnad över tid. Detta enligt undersökningen Allmänheten om spel 2020.

 

Så många spelar om pengar varje vecka i procent: år 2013, 30 procent. 2014, 26 procent. 2015, 31 procent. 2016, 32 procent. 2017, 30 procent. 2018, 30 procent. 2019, 33 procent och 2020, 30 procent.