Publicerad: 2020-10-19

Hur säkerställer vi att spel går rätt till? Dels gör vi bedömningar och undersökningar vid ansökningstillfället och dels utövar vi även olika tillsyn mot dem som har fått licens. Licenshavaren har också ett stort egenansvar i att spelet går rätt till. Hittills under 2020 har vi startat 124 tillsynsärenden. Läs mer om våra beslut om ingripanden, tillsynsärenden som avskrivits och beviljade licenser https://www.spelinspektionen.se/Regler-och-beslut/beslut/