Publicerad: 2018-12-21

Lotteriinspektionen har fram till och med 21 december 2018 gett 57 spelbolag licens. Det innebär att uppskattningsvis drygt 90 procent av den svenska marknaden för spel på internet har licens enligt den nya spelregleringen från den 1 januari 2019. Det kvarstår flera ansökningar som behöver prövas och beslutas och arbetet med licensgivning fortsätter efter årsskiftet.

Det är förbjudet att bedriva spelverksamhet utan licens och det förbudet gäller även de som ansökt om licens men ännu inte fått något beslut. Den som bryter mot förbudet kan riskera att inte få någon licens.

- Eftersom ett av syftena med spelreformen är att uppnå en hög kanalisering är det glädjande att så många spelbolag kommer att ha en svensk licens från den 1 januari 2019, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.

Här kan du se vilka som hittills fått licens.