Publicerad: 2021-03-03

Finanspolisen har publicerat en rapport som bland annat baseras på inrapporterade misstankar till finanspolisen om penningtvätt från spelbolag, banker och betalningsinstitut. Finanspolisen konstaterar att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet. Enligt rapporten är det sannolikt att kriminella grupperingar i, av polisen identifierade som utsatta och särskilt utsatta områden utnyttjar spelbranschen för att tvätta pengar.

Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Spelinspektionen konstaterar att bara hälften av de av de cirka 70 spelbolag som innehar svensk licens för onlinespel och vadhållning lämnat in rapporter under 2020 vilket kan tyda på en underrapportering från spelbranschen.

En misstankerapport till Finanspolisen behöver inte betyda att spelbolaget har bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett. Spelbolagen ska rapportera om de har anledning att misstänka att pengarna kommer från brottslig verksamhet, även nekade transaktioner ska bolagen rapportera.