Publicerad: 2019-11-06

Nettoomsättningen (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den reglerade spelmarknaden uppgick till 5 895 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. Uppgifterna, som till stor del bygger på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt, är preliminära och kommer att justeras längre fram. 

Antalet avstängda i Spelpaus.se, Spelinspektionens nationella självavstängningsregister, uppgick till 41 703 personer vid utgången av kvartal 3, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med kvartal 2. I början av november 2019 hade antalet ökat till drygt 44 000 personer.

92 bolag hade aktiva licenser för den svenska marknaden i oktober 2019 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade).

Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. H2 Gambling Capital uppskattar att det under kvartal 3 2019 spelades för mellan 500 – 600 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet. Det skulle i så fall innebära att uppskattningsvis mellan 85 – 87 procent av allt spelande på den konkurrensutsatta marknaden (kommersiellt onlinespel och vadhållning samt spel på fartyg i internationell trafik) skedde hos spelbolag med svensk licens.

Reglerade spelmarknaden kvartal 1 - 3 2019. Nettoomsättning (efter utbetalda vinster). Summor avser miljoner kronor

Licenstyp Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3

Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning*

3 401

3 475

3 484

Statligt lotteri och värdeautomatspel

1 420

1 413

1 368

Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)

234

245

245

Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier

838

925

740

Spel för allmännyttiga ändamål, bingo (i.u.)

0

0

0

Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino)

47

54

59

Summa reglerade marknaden

5 940

6 111

5 895

Källa: Skatteverket, Spelinspektionen och H2 Gambling Capital.
Anm.: Uppgifterna är preliminära och kommer att justeras. i.u. indikerar att det i dagsläget inte finns tillgängliga uppgifter. *Avser kommersiellt onlinespel och vadhållning samt spel på fartyg i internationell trafik.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen genom en enkätundersökning. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital.

Marknadsstatistiken för 2019 är inte fullt ut jämförbar med den statistik som Spelinspektionen publicerat innan den 1 januari 2019, eftersom spelmarknaden har omreglerats.

För mer information:

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0765-330 171
magnus.granlund@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, tel. 0765-330 174
my.hamren@spelinspektionen.se