Publicerad: 2017-11-10

Bild på idrottsutövare med reklam för spelbolag

Bild: Reklam är inte tillåten om bolaget saknar tillstånd i Sverige

Lotteriinspektionen får många frågor om vad det är som gäller vid marknadsföring av spelbolag som saknar tillstånd i Sverige. Till exempel vad som gäller om man har länkar på sin hemsida eller att på annat sätt marknadsför spel som är anordnat utomlands.

Den lagstiftning som bland annat reglerar marknadsföring av spel om pengar som saknar tillstånd i Sverige är lotterilagen (1994:1000). Enligt 38 § lotterilagen är det förbjudet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri – detta är det så kallade främjandeförbudet. Att främja ett spel kan till exempel ske genom att man tar in annonser eller på annat sätt sprider spelerbjudanden genom att man på en webbsida länkar till spel om pengar som saknar tillstånd i Sverige.

Andra exempel på åtgärder som omfattas av främjandeförbudet är att man exponerar domännamn på exempelvis tävlingsdräkter eller på idrottsarenor. Det kan också handla om att man gör tv- eller radioreklam (i kanaler som sänds från Sverige) för spel som saknar tillstånd i Sverige.

Lotteriinspektionen, som är tillsynsmyndighet över lotterilagen, får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett föreläggande eller förbud riktar sig till den som i Sverige främjar spel som är anordnat utomlands.

De aktörer som har tillstånd i Sverige är: Svenska Spel, ATG och ett 20-tal rikslotterier. Det finns även bingo, restaurangkasino samt många mindre kommunala lotterier. Tillståndsgivna rikslotterier, klicka här!