Publicerad: 2016-06-22

Ägaren till företaget, IVT in Sweden AB, som ställt ut illegala spelautomaterna har tillsammans med två butiksägare fällts för brott mot lotterilagen.

Ägaren till företaget, IVT in Sweden AB, som ställt ut de illegala spelautomaterna stod tillsammans med två butiksägare i Borås åtalade för brott mot lotterilagen.

Borås tingsrätt dömer butiksägarna för brott mot lotterilagen till dagsböter samt gemensam betalningsskyldighet till staten på 432 060 kronor såsom förverkat värde av brott. De får dessutom en företagsbot på 40 000 kronor. Domen har inte i skrivande stund vunnit laga kraft.

Ägaren till företaget, IVT in Sweden AB, som ställt ut spelautomaterna döms för grovt brott mot lotterilagen till villkorlig dom, dagsböter samt betalningsskyldighet till staten på 432 060 kronor såsom förverkat värde av brott. Företaget får dessutom en företagsbot på 100 000 kronor. Företagaren meddelas även näringsförbud under en tid av 3 år.

Mål nr: B 526-15

Bild på illegala spelautomater