Publicerad: 2015-10-29

Lotteriinspektionen har polisanmält Kyäni Europe AB och deras koncept Kyäni för anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen har polisanmält Kyäni Europe AB och deras koncept Kyäni för anordnande av kedjebrevsspel.

Det är Lotteriinspektionens sammanlagda bedömning att det huvudsakliga syfte med Kyänis verksamheten är nyrekrytering för att generera växande inkomster till individer placerade på högre nivåer inom organisationen och att vinstmöjligheterna är relaterat till hur många medlemmar som efter hand träder in i konceptet och inte i huvudsak på försäljning av produkter eller varor.