Publicerad: 2016-02-11

Under år 2015 ökade den reglerade svenska spelmarknaden totalt med cirka 1,5 % jämfört med år 2014.

Lotteriinspektionens sammanställning av den svenska spelmarknaden för år 2015 visar att den reglerade marknaden för första gången sedan 2012 ökar i omsättning. Det är nätspelandet som står för den största omsättningsökningen.

År 2015 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 45,6 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 690 miljoner kronor (+1,5 %) jämfört med 2014. Efter utbetalda vinster (netto) var omsättningen 16,7 miljarder kronor, en ökning med cirka 250 miljoner kronor (+1,5 %). Nätspelets nettoomsättning ökar på den svenska spelmarknaden, aktörer med svenskt tillstånd omsatte 3,6 miljarder (+8 %) och vi bedömer att aktörer utan svenskt tillstånd omsatte 4,4 miljarder kronor (+6 %).

Om sammanställningen

Uppgifterna i sammanställningen är preliminära. För Svenska Spel, ATG och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras siffrorna på kvartalsrapporter från 2015. Omsättningen för övriga aktörer har uppskattats genom att titta på nuvarande utveckling och historisk data. Statistik för operatörer utan tillstånd i Sverige bygger på uppgifter från H2 Gambling Capital och vår egen omvärldsbevakning. Nettoomsättning är ett mer produktneutralt mått på omfattningen av spelandet därför redovisas här nedan all omsättning i termer av nettoomsättning (efter utbetalda vinster), samtliga siffror har avrundats.

Nätspel

Spel på nätet beräknas ha haft en god tillväxt under 2015. Nätspelet uppskattas ha omsatt cirka 8 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte 3,6 miljarder (+8 %) och aktörer utan svenskt tillstånd bedöms ha omsatt 4,4 miljarder kronor (+6 %).

Resultat per aktör

Svenska Spel, den största aktören på den svenska spelmarknaden, omsatte 7,8 miljarder kronor exklusive Casino Cosmopol. Det är en minskning med 1 miljon kronor. Nätpoker och värdeautomatspelet Vegas minskade mest. Däremot ökade omsättningen för spelformerna vadhållning och lotter. Casino Cosmopols nettoomsättning uppgick till 1 178 miljoner kronor under 2015 vilket är en ökning med 19 miljoner kronor (+1,6 %).

ATG omsatte cirka 3,8 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med året innan. ATG:s landbaserade spel minskade med 4 procent. Minskningen beror främst på att banspelet minskade med 15 procent jämfört med året innan. ATG:s nätspel omsatte 1,8 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 10 procent.

Folkrörelsernas sammanlagda spel- och lotteriverksamhet uppskattas till 3,8 miljarder kronor vilket är en ökning med 150 miljoner kronor. Av samtliga rikslotterier ökade Folkspel mest. Deras omsättning ökade med 100 miljoner kronor, en ökning med 20 procent. Postkodlotteriet omsatte drygt 2 miljarder förra året, en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Andra aktörer som redovisade ett negativt resultat för sina spelprodukter var bland andra IOGT-NTO och SAP/SSU. Det traditionella bingospelandet uppskattas ha omsatt 229 miljoner kronor, vilket är en minskning med 50 miljoner kronor jämfört med året innan. Lokala och regionala lotterier uppskattas ha omsatt 29 miljoner kronor, vilket är en minskning med 3 miljoner kronor.

Restaurangkasinon har de senaste åren haft en negativ trend. Dessa aktörer uppskattas ha omsatt 189 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6 miljoner kronor.

Reklaminvesteringar

Spelbranschens reklaminvesteringar uppskattas till 3,3 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2014. Minskning tror vi beror på färre stora idrottsevenemang under 2015, jämfört med året innan. Aktörer utan svenskt tillstånd har uppskattningsvis stått för 70 procent av all reklaminvestering under 2015, vilket är ungefär samma nivå som föregående år.

Så mycket spelar vi för

I genomsnitt spenderar de svenska hushållen cirka 2,4 procent av sin disponibla inkomst på spel hos aktörer med svenskt tillstånd. Det motsvarar 5 822 kronor per person över 18 år (brutto). Efter avdrag för vinster (netto) blir den genomsnittliga förlusten på reglerat spel 2 133 kronor per person över 18 år. Utöver detta tillkommer spel via internet som aktörer utan tillstånd i Sverige erbjuder svenska konsumenter. Genomsnittsförlusten för spelarna hos dessa aktörer uppskattas till 447 kronor (netto) per person över 18 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld på tel. 0152-650 171, joel.kittijunros@lotteriinspektionen.se