Publicerad: 2021-06-30

Det är inte tillåtet att erbjuda vadhållning på individuella prestationer för en deltagare i en match, tävling eller turnering om denne är under 18 år.

Den 2 februari 2021 informerade AB Trav och Galopp (ATG) Spelinspektionen om att bolaget hade erbjudit vadhållning på en häst som kördes av en kusk som vid tiden för vadhållningen var under 18 år. Informationen från ATG innehöll även en redogörelse för händelseförloppet samt vilka åtgärder som skulle vidtas av ATG på kort och lång sikt för att förhindra liknande händelser i framtiden.

ATG uppger att man sedan 24 februari i år har infört rutiner och kontrollsystem för att säkerställa att vadhållning inte kan erbjudas på minderåriga kuskar.

Det finns inget i ärendet som talar för att överträdelsen utgör en systematisk brist hos ATG eller någon av bolagets samarbetspartners. Dessa omständigheter talar enligt Spelinspektionen i förmildrande riktning. Spelinspektionen anser att den överträdelse som ATG har gjort sig skyldig till inte ska bedömas som allvarlig, men inte heller som ringa eller ursäktlig.

Spelinspektionen bedömer att en anmärkning är ett tillräckligt ingripande. Anmärkningen ska i det aktuella fallet inte förenas med en sanktionsavgift.

AB Trav och Galopp erbjuder spel på webbplatserna atg.se och tillsammans.atg.se

Beslut om anmärkning för AB Trav och Galopp