Publicerad: 2020-12-16

Spelinspektionen ser allvarligt på de brister som Konsumentverket har upptäckt i en nyligen gjord granskning av spelbolagens avtalsvillkor för sina kunder. Spelinspektionen förutsätter att samtliga aktörer med svensk spellicens noggrant och skyndsamt går igenom Konsumentverkets rapport samt sina egna avtalsvillkor och säkerställer att alla villkor är förenliga med svensk lag.

Konsumentverket.se rapport om avtalsvillkor

Konsumentverket kommer att genomföra en uppföljning av granskningen. Spelinspektionen utgår från att bristerna då kommer att vara åtgärdade och att det inte förekommer några oskäliga avtalsvillkor som drabbar svenska konsumenter.

Spel om pengar är riskfyllt. Kraven för att få bedriva spelverksamhet i Sverige är därför hårda och konsumentskyddet ska vara högt. Alla som har licens i Sverige ska vara lämpliga att bedriva verksamheten. Det är centralt för lämplighetsprövningen att den som bedriver spelverksamhet kan antas följa lagar och regler. Om förutsättningar för licens inte längre är uppfyllda kan Spelinspektionen ingripa med stöd av spellagen. Ett sådant ingripande kan resultera i att licensen återkallas.