Publicerad: 2015-12-03

Spel om pengar fortsätter att minska, det visar Lotteriinspektionens årliga Novusundersökning av svenskarnas spelvanor, dock i en lägre takt än tidigare.

Spel om pengar fortsätter att minska, det visar Lotteriinspektionens årliga Novusundersökning av svenskarnas spelvanor, dock i en lägre takt än tidigare.

Färre spelare men fler spelar ofta

Ytterligare 40 000 konsumenter har försvunnit från marknaden sedan förra årets mätning. Samtidigt uppger cirka 250 000 personer att de spelar varje dag, vilket är en ökande andel inom konsumentgruppen.

Sedan 2013 har spel i butik minskat med 850 000 individer

Sedan 2013 har spel i butik minskat med 11 procentenheter (850 000 individer). Spel via digitala plattformar har däremot ökat kraftigt. Tillväxttakten är störst för spel via mobiltelefon, som har ökat från 14 procent 2014 till 24 procent 2015. Spel via surfplatta har ökat från 8 procent 2014 till 12 procent 2015. De senaste åren har internetspel (med eller utan svenskt tillstånd) tagit 3 procentenheter av marknaden varje år. Om denna takt håller i sig kommer hälften av spelmarknaden vara digitaliserad inom fyra år.

Få vet vart de ska vända sig vid problem med sitt spelande

Undersökningen visar även att ansvariga myndigheter misslyckats med att informera konsumenterna om vart de ska vända sig om de skulle få problem eller känna oro för sitt spelande. Åtta av tio spelare säger att de inte vet vart de ska vända sig i dessa fall.

Större del av överskottet ska gå tillbaka till spelarna

Den svenska spelmarknaden blir allt mer lik den övriga tjänstesektorn. Undersökningen visar att vi i första hand spelar för att vinna pengar. Andelen som tycker att överskottet ska gå till välgörenhet har sjunkit från 22 procent 2013 till 12 procent i år. Kravet på att speloperatörer har svenskt tillstånd och att verksamheten är kontrollerad har blivit allt mer viktigt för konsumenterna.
- Årets undersökning bekräftar att spel om pengar är i brytningstid. Svenskar spelar för att vinna pengar och inte försörja allmännytta.  Digitalisering och ökade krav på nationell kontroll är en tydlig pekning från konsumentgruppen säger Joakim Rönngren, kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

Fördjupad undersökning av nätkasinospel

Trots att det i dag inte finns några som har tillstånd att erbjuda nätkasino i Sverige är det ändå en spelform som det spelas på, därför gjordes även i år en fördjupad undersökning av nätkasinospel.


För ytterligare information vänligen kontakta Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld på tel. 0152-650 171 eller My Hamrén, kommunikatör på tel.0152-650 174.

Länkar till tidigare års undersökningar:

Spelmarknadsundersökning 2014

Spelmarknadsundersökning 2013