Publicerad: 2024-04-30

Spelinspektionen har gett ut föreskrifter (SIFS 2024:2) om ändring i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:4) om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål. Syftet med ändringarna är att utformningen av fysiska lotters säkerhetsdetaljer ska vara proportionerliga och rimliga med beaktande av vad som är möjligt för moderna tryckerier att uppfylla i praktiken.

Ändringarna innebär en lättnad av vissa krav vid tryckning och möjlighet för licenshavare att använda onlinevalidering utan att äventyra säkerheten för spelarna.

SIFS 2024:2 Föreskrifter om ändring i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd LIFS 2018:4 om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål.pdf

SIFS 2024:2 träder i kraft den 1 juni 2024.