Publicerad: 2019-12-13

Aktiebolaget Trav och Galopp  (ATG) har tillhandahållit spel hos ombud som inte har varit registrerade. Bolaget får därför en anmärkning.

Ta del av beslutet här.