Publicerad: 2016-03-16

Företrädare som erbjöd spel på illegala spelmaskiner dömd till dagsböter för brott mot lotterilagen.

En näringsidkare blev den 4 september 2015 fälld i Göteborgs tingsrätt för brott mot lotterilagen då han anordnat spel på spelmaskiner i strid med lotterilagen. Spelmaskinerna var uppställda i en näringsverksamhet i Göteborg och företrädaren dömdes till dagsböter för brott mot lotterilagen. Näringsverksamheten ska betala 120 000 kr till staten vilket var de spelintäkter som verksamheten inbringat under de 8 månader åtalet gällde.

Hovrätten för Västra Sverige fastställde, i mål B 4285-15, den 16 mars 2016, Göteborgs tingsrätts fällande dom, B 1003-15, från 2015.