Publicerad: 2022-11-24

Förändringarna syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Riksdagens beslut innebär bland annat att man inför fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Det införs krav på tillstånd för spelprogramvara, ytterligare förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Däremot införs inte förändringar i regler om måttfullhet vid marknadsföring av spel och nuvarande avtal mellan Sverige och Finland förändras inte avseende automatspel på färjor i reguljär linjetrafik.