Publicerad: 2022-01-31

Betway Limited uppvisade en stark finansiell ställning i samband med licensansökan och fick därmed en licens för fem år för kommersiellt onlinespel och vadhållning som gäller till och med 2023-12-31.

Vid tillsyn av den finansiella ställningen i Betway Limited konstaterades att bolaget för det senast avslutade räkenskapsåret uppvisade ett negativt eget kapital.

Spelinspektionens bedömning är att ett negativt eget kapital under licenstiden utgör en risk i ett spelbolags verksamhet. Betway Limited har inkommit med en kapitalgaranti för att styrka att den koncern bolaget ingår i ställer sina resurser till förfogande om behov av kapital uppkommer hos licenshavaren. En kapitalgaranti kan dock endast delvis kompensera för ett negativt eget kapital hos licenshavaren varför Betway Limited meddelas en anmärkning.

Betway Limited erbjuder spel på webbplatsen betway.se.

Beslut, Betway Limited får en anmärkning