Publicerad: 2017-10-19

Regeringen har vid sitt sammanträde den 19e oktober 2017 utsett Camilla Rosenberg till ny generaldirektör för Lotteriinspektionen. Förordnandet är på sex år.

Camilla Rosenberg efterträder Håkan Hallstedt som idag är rådman i Blekinge tingsrätt. Camilla har varit tillförordnad generaldirektör sedan den 15 maj. Hon började på Lotteriinspektionen den 1 september 2015 som chef för den operativa avdelningen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Camilla var dessförinnan på Energimyndigheten där hon haft olika chefsbefattningar, de sista åren som chefsjurist. Camilla Rosenberg har tidigare haft olika chefsbefattningar på Energimarknadsinspektionen, varit departementssekreterare på Finansdepartementet och även medverkat i flera statliga utredningar kring energimarknadsfrågor. Hon har även erfarenhet från den privata sektorn som skattekonsult på KPMG.

Camilla Rosenberg, ny generaldirektör för Lotteriinspektionen

Läs mer i regeringskansliets pressmeddelande, klicka här!