Publicerad: 2023-12-19

I november 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn av Casino Cosmopol AB:s arbete för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Spelinspektionen inledde den aktuella tillsynen för att granska Casino Cosmopols arbete med kundkännedom och följa upp tidigare brister gällande vissa krav i penningtvättslagen.

Enligt Spelinspektionens bedömning har Casino Cosmopol brustit i sitt arbete med kundkännedom inom flera områden. Bristerna anses vara så allvarliga att Casino Cosmopol AB får en varning och en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.

Beslut: Varning och sanktionsavgift, Casino Cosmopol AB