Publicerad: 2018-11-27

Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats.

Lotteriinspektionen har konstaterat att bristerna är allvarliga och i flera fall systematiska. Risken är därmed stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt. Vid en samlad bedömning av överträdelsernas karaktär och med hänsyn till kasinots starka finansiella ställning bestämmer Lotteriinspektionen sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor.

Bristerna finns inom följande områden:

- Riskbaserade rutiner.

- Riskbedömning av kunder.

- Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.

- Skyldighet att neka transaktioner.

- Dokumentation.

Statliga Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, bedriver kasinoverksamhet i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö.

Casino Cosmopol AB har ansökt om licens om att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft vid årsskiftet. Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättregelverket.

 Beslutet kan läsas i sin helhet här.

För kommentar från generaldirektör Camilla Rosenberg vänligen kontakta:

My Hamrén
Pressansvarig
Tel: 0152-650 174, 0765-330 174
my.hamren@lotteriinspektionen.se

Anders Sims
Kommunikationschef
Tel: 0152-650 167, 0765-330 167
anders.sims@lotteriinspektionen.se