Publicerad: 2022-03-15

Spelinspektionen har lämnat in sin delrapport för regeringsuppdraget att följa utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden. Delrapporten är en utvärdering av de tillfälliga spelansvarsåtgärder som infördes med anledning av covid-19.

De tillfälliga spelansvarsåtgärderna innebar bland annat att det, för vissa spelformer, infördes en insättningsgräns på 5 000 kronor per vecka, krav på att ange inloggningstid samt att bonuserbjudanden begränsades till högst 100 kronor.

I delrapporten kartläggs och analyseras utvecklingen på spelmarknaden, folkhälsan och konsumentskyddet. I uppdraget ingår att dra lärdomar för framtida behov av liknande åtgärder.

Spelinspektionen bedömer att omregleringen av spelmarknaden som började gälla år 2019, pandemin och den tillfälliga förordningen samspelar, för folkhälsan och konsumentskyddet. Det är dock svårt att bedöma vilka delar av utvecklingen som beror på den tillfälliga förordningen, pandemin eller den nya spelregleringen. Det går inte att fastslå hur utvecklingen av spelande och problemspelande hade sett ut om den tillfälliga förordningen inte hade införts.

Delrapport, utvärdering av förordningen (2020:495)