Publicerad: 2016-11-03

Lotteriinspektionen genomför regelbundet tillsyn för att upptäcka spel som saknar tillstånd och det leder i många fall till polisanmälningar.

I en ny rapport presenteras en sammanställning över de 130 polisanmälningar som Lotteriinspektionen gjort under åren 2014 och 2015, gällande misstanke om anordnande av automatspel utan tillstånd.

Vår uppföljning visar att åtal har väckts i 8 procent av de anmälda fallen. Beslut om att lägga ned förundersökning har fattats för 24 procent. I 62 procent av fallen pågick fortfarande förundersökning. Åtta anmälningar saknades vilket motsvarar 6 procent. Dessa ärenden hade inte diarieförts hos Polismyndigheten.

Rapporten i sin helhet, klicka här!