Publicerad: 2020-10-22

Spelinspektionen beviljade Mandalorian Technologies Limited licens att tillhandahålla vadhållning under två år istället för fem år. Anledningen till att licenstiden förkortades var att bolaget tidigare tilldelats varning och sanktionsavgift på grund av överträdelse av bonusförbudet i spellagen.

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i sin tur kom fram till att myndigheten har haft anledning att begränsa licenstiden. Däremot bedömde förvaltningsrätten att en begränsning av licenstiden till tre år är att anse som mer proportionerlig och motiverad med hänsyn till vikten av effektiv tillsyn. Förvaltningsrätten ändrade därför licenstiden från två år till tre år.

Mandalorian Technologies Limited heter numer PAF Multibrand Limited.