Publicerad: 2023-12-07

Stockholms tingsrätt har i mål B 17986-20 dömt en person för olovlig spelverksamhet, grovt brott, enligt 19 kap. 1 § 1 st och 3 § spellagen (2018:1138). Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 320 kr och ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Verksamheten på pokerklubben har varit systematisk och yrkesmässig. Den tilltalade har frekvent haft kontakt med personer som önskat spela på pokerklubben och det har funnits betydande belopp på spelarnas "spelsaldon". Den tilltalade har även spelat en central roll i bildandet av ett aktiebolag kopplat till verksamheten, vilket tyder på ett vinstsyfte.

Domen meddelades av Stockholms tingsrätt 2023-11-21.