Domar angående begränsad licenstid

Publicerad: 2019-07-25

Den 19 juli meddelade Förvaltningsrätten i Linköping fyra domar angående begränsad licenstid. Domstolen gav spelbolagen delvis rätt och ändrade licenstiden från ett år till tre år. Skälet till begränsningen av licenstiden var i samtliga fall att bolaget hade ett negativt eget kapital, det vill säga brister i kapitalstyrkan. Förvaltningsrätten anser, liksom Spelinspektionen, att detta utgör skäl att begränsa licenstiden men bedömer att tre år är en tillräcklig och proportionerlig begränsning.

Spelinspektionen överväger nu om domarna ska överklagas av myndigheten eller inte. Ett överklagande ska i så fall ges in senast den 9 augusti 2019. Även spelbolagen kan överklaga domarna.

Dom FR 1104-19, Ellmount Gaming Ltd.pdf

Dom FR 185-19, AG Communications Limited.pdf

Dom FR 240-19 och 241-19, MT SecureTrade Ltd.pdf

Dom FR 356-19 och 362-19, Hero Gaming Limited.pdf