Publicerad: 2019-07-25

Den 19 juli och 6 september meddelade Förvaltningsrätten i Linköping sammanlagt fem domar angående begränsad licenstid. Domstolen gav spelbolagen delvis rätt och ändrade licenstiden från ett år till tre år. Skälet till begränsningen av licenstiden var i samtliga fall att bolaget hade ett negativt eget kapital, det vill säga brister i kapitalstyrkan. Förvaltningsrätten anser, liksom Spelinspektionen, att detta utgör skäl att begränsa licenstiden men bedömer att tre år är en tillräcklig och proportionerlig begränsning.

Spelinspektionen kommer inte överklaga dessa domar.

19/7 Dom FR 1104-19, Ellmount Gaming Ltd.pdf

19/7 Dom FR 185-19, AG Communications Limited.pdf

19/7 Dom FR 240-19 och 241-19, MT SecureTrade Ltd.pdf

19/7 Dom FR 356-19 och 362-19, Hero Gaming Limited.pdf

6/9 Dom FR 459-19 Viral Interactive Limited.pdf