Publicerad: 2020-10-27

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade i oktober 2019 sammanlagt sju domar angående begränsad licenstid. Domstolen gav Spelinspektionen rätt att begränsa licenstiden till två år och avslog bolagens överklaganden. Bolagen överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping som den 20 oktober 2020 meddelade dom i alla mål. Kammarrätten gör bedömningen att Spelinspektionen har haft fog för sina beslut att begränsa licenstiden till två år och avslår därför samtliga överklaganden.

De aktuella domarna:

Dom KamR 3437-19 Casinostugan Ltd

Dom KamR 3434-3435-19, ComeOn Sweden Ltd

Dom KamR 3433-19 XC Gaming Sweden Ltd

Dom KamR 3436-19 Cherry Casino Sweden Ltd

Dom KamR 3440-19  Hajper Ltd

Dom KamR 3438-19 Snabbare Ltd

Dom KamR 3439-19 MOA Gaming Sweden Ltd