Publicerad: 2020-10-27

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade i oktober 2019 sammanlagt sju domar angående begränsad licenstid. Domstolen gav Spelinspektionen rätt att begränsa licenstiden till två år och avslog bolagens överklaganden. Bolagen överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping som den 20 oktober 2020 meddelade dom i alla mål. Kammarrätten gör bedömningen att Spelinspektionen har haft fog för sina beslut att begränsa licenstiden till två år och avslår därför samtliga överklaganden. 

Domarna har vunnit laga kraft.

De aktuella domarna:

Dom KamR 3437-19 Casinostugan Ltd

Dom KamR 3434-3435-19, ComeOn Sweden Ltd

Dom KamR 3433-19 XC Gaming Sweden Ltd

Dom KamR 3436-19 Cherry Casino Sweden Ltd

Dom KamR 3440-19  Hajper Ltd

Dom KamR 3438-19 Snabbare Ltd

Dom KamR 3439-19 MOA Gaming Sweden Ltd