Publicerad: 2024-06-18

Förvaltningsrätten håller med Spelinspektionen om att Hillside (Gaming) ENC och Hillside (Sports) ENC har gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser av omsorgsplikten och bestämmelserna om insättningsgränser. De ska därför få varning och sanktionsavgift. Sanktionsavgiften blir 4 miljoner kronor för Hillside (Gaming) ENC och 40 miljoner kronor för Hillside (Sports) ENC.

Förvaltningsrätten har bestämt sanktionsavgiftens storlek med hänsyn till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2023 om hur sanktionsavgifter ska beräknas.

Ta del av besluten