Publicerad: 2017-11-09

Hovrätten fastställer dom från Nyköpings tingsrätt. En företrädare för ett spelbolag som tillhandahållit elektronisk utrustning för spel om pengar, i en lokal i Nyköping, döms för medhjälp till brott mot lotterilagen, grovt brott. Tingsrättens rubricering av brottet har motiverats med hänvisning till den dömdes uppsåt och vinstens storlek, den redovisade behållningen från spelet har efter avdrag för utbetalda vinster uppgått till över 450 000 kr. Påföljden bestäms till villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar.

Dom: Svea Hovrätt B 8742-16