Publicerad: 2016-04-29

Drygt 2,2 miljoner kronor ska förverkas enligt ett tidigare avgörande från Göteborgs tingsrätt.

Hovrätten för västra Sverige fastställde den 29 april Göteborgs tingsrätts dom där man dömt företrädaren för en bensinstation i Göteborg till dagsböter på 12 000 kronor för att under ett år haft illegala spelmaskiner i sina lokaler. Mannen ska även betala cirka 1,1 miljoner kronor till staten, vilket motsvarar spelinsatserna. De aktuella spelmaskinerna förklaras också förverkade och bolaget IVT in Sweden AB som ställt ut maskinerna ska betala 1,1 miljoner kronor vilket motsvarar det utbyte av brottet bolaget gjort på de aktuella maskinerna.

Göteborgs tingsrätt: Mål nr B 2418-15 Hovrätten för Västra Sverige: Mål nr B 5020-15