Publicerad: 2022-01-27

Den 26 januari presenterade regeringen förslag på en förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

I lagrådsremissen lämnas bland annat följande förslag:

  • Ett krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
  • Ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal spelverksamhet.
  • Ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring av riskfyllda spelformer.
  • En skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

De flesta ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs mer på regeringen.se