Publicerad: 2021-09-15

Enligt spellagen får bara personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige registreras för onlinespel. Evoke Gaming Ltd ska säkerställa att kunder som verifierats manuellt under perioden 1 januari – 31 juli 2019 varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige i enlighet med 12 kap. 1 § spellagen. Evoke Gaming Ltd ska senast den 9 november 2021 lämna in en redovisning till Spelinspektionen avseende vilka åtgärder man har vidtagit eller avser vidta.

Ta del av föreläggandet.

Evoke Gaming Ltd har licens för webbplatserna redbet.com, vinnarum.com, bertil.com, mamamiabingo.com, williamhill.com, williamhill.se