Publicerad: 2024-06-25

Spelinspektionen har granskat hur föreningen efterlever kraven på spelansvar avseende åldersgräns.

Spelinspektionen anser att Folkspel inte har tillräckliga rutiner och förfaranden för att säkerställa att underåriga inte kan spela (se prop. 2017/18:220 s 323). Folkspel har därför brutit mot 14 kap. 3 § spellagen meddelas en varning och sanktionsavgift på 500 000 kr.

Folkspel Ideell Förening har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål i form av lotteri.

Beslut: Varning och sanktionsavgift, Folkspel Ideell Förening