Publicerad: 2016-04-08

Regeringen föreskriver ny lydelse av 6 § lotteriförordningen (1994:1451) som träder i kraft den 1 maj 2016.

Regeringen föreskriver ny lydelse av 6 § lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) (SFS 2016:127) avser förändrade ansökningsavgifter i 6 § lotteriförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2016.

Läs mer här: http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20160127.pdf