Publicerad: 2023-06-01

Från den 1 juli 2023 görs förändringar i spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475). Ändringarna i spellagen är införda för att ge bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet. Förändringar i spelförordningen avser bland annat nya avgifter för licens- och tillståndsansökningar. I spellagen görs förändringar i vissa paragrafer och några tas bort.

Ändringar i spellagen (2018:1138)

Två olika förordningar om ändringar i spelförordningen (2018:1475):


Läs mer i pressmeddelande på regeringen.se