Publicerad: 2023-07-06

Spelinspektionen förelägger Zimpler AB att upphöra med att tillhandahålla betaltjänstlösningar innehållande BankID till spelbolag som saknar svensk spellicens. 

Enligt Spelinspektionens bedömning är det tydligt att Zimpler samarbetar med och erbjuder sin betaltjänstlösning innehållande BankID till spelbolag som saknar svensk spellicens. Mot bakgrund av att BankID är en e-legitimationstjänst som enbart används av svenska kunder bedömer Spelinspektionen att spelbolagen riktar sig mot den svenska marknaden. 

Föreläggande förenat med ett vite om 25 miljoner kronor

Om Zimpler inte slutar främja olagligt spel senast den 31 juli 2023 kommer de att få betala vite om 25 miljoner kronor. Detta beslut träder i kraft direkt.

Läs mer i föreläggandet om att upphöra med att främja olagligt spel - Zimpler AB

Den svenska spelregleringen bygger på att alla som agerar på den svenska marknaden ska ha en licens och att aktörer utan licens ska stängas ute. Syftet är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Sedan den 1 januari 2023 är det inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i spel som tillhandahålls utan nödvändig licens (3 kap. 7 § spellagen).